Blog

  • Wszystkie
  • Nowe technologie w prawie pracy
  • Prawo e-commerce
Czy istnieje obowiązek uiszczania przez rodziców czesnego za przedszkola lub żłobki w okresie ich zamknięcia ?

W związ­ku z tr­wa­ją­cą pan­de­mią COVID-19 żłob­ki, przed­szko­la po­zo­sta­ją za­mknię­te, począwszy od 27 marca do 18 kwietnia 2021 roku. Czasowe ograniczenie funkcjonowania działalności przedszkoli i żłobków przyczyniło …

Czytaj więcej →
praca z domu
Czy pracownik może otrzymać zgodę na pracę zdalną na swój wniosek złożony do pracodawcy ?

Nałożenie na pracownika obowiązku świadczenia pracy zdalnej dokonywane jest w drodze wydania pracownikowi przez pracodawcę stosownego polecenia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy O …

Czytaj więcej →
umowa w formie elektronicznej
Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie elektronicznej ?

Zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy „umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy …

Czytaj więcej →
dokumentacja
Czym jest dokumentowa forma czynności prawnej ?

Forma dokumentowa czynności prawnych została wprowadzona do Kodeksu cywilnego ustawą nowelizującą z dnia 10 lipca 2015 r., która weszła w życie 08 września 2016 r. …

Czytaj więcej →