Usługi

Specjalizacje dodatkowe

prawo e-commerce
Prawo e-commerce to obszar prawa, który reguluje handel elektroniczny, zasady sprzedaży w Internecie oraz związane z nimi obowiązki sprzedawcy, uprawnienia kupujących i ochronę ich danych osobowych.
prawo pracy
Prawo pracy jest jedną z najbardziej bezpośrednio dotykających nas gałęzi prawa obejmującą ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.
prawo mediów społecznościowych
Prawo mediów społecznościowych to obszar prawa, który dotyczy zagadnień związanych z prawem autorskim i własnością intelektualną, prawem reklamy i marketingu, a także prawa Internetu.

Digitalizacja procesów pracowniczych w firmie

Wspieram pracodawców w digitalizacji realizowanych przez nich procesów pracowniczych. Działam na rzecz transformacji cyfrowej oraz komunikacyjnej pracodawców i ich działów kadr, płac, HR itp. Współpracuje z organizacjami, które w pełni świadomie chcą m.in. wyeliminować papier ze swoich procesów pracowniczych, a także i z tymi firmami, które nadal używają tradycyjnych, papierowych form komunikacji, zawierania umów z pracownikami, prowadzenia akt osobowych pracowników itd. W rezultacie skutecznie uświadamiam pracodawców w zakresie wdrażania u nich w organizacji nowoczesnych technologii w sferze pracy, pozwalających na realizację procesów pracowniczych na odległość.

Współpraca z firmami w zakresie prawa pracy zakłada m.in. częściową lub całkowitą eliminację papieru w procesach pracowniczych przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiednich, skutecznych rozwiązań prawnych w obszarze digitalizacji tych procesów. Z jednej strony, wspieram pracodawców w prowadzeniu rekrutacji online, przeprowadzeniu rekrutacji za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi HR tj. np. boty rekrutacyjne, a także w zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę drogą elektroniczną oraz we wprowadzeniu w firmie pracy zdalnej, home office, telepracy itd. Z drugiej strony, pomagam klientom wdrażać e-teczki pracownicze i rozpocząć korzystanie z elektronicznej dokumentacji pracowniczej, zwłaszcza elektronicznych akt osobowych pracowników z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych pracowników. Nadzoruję procesy dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, w tym zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie