Usługi

Specjalizacje z zakresu prawa rodzinnego:

ALIMENTY NA DZIECKO

Prawo rodzinne to obszar prawa, który zajmuje się dochodzeniem alimentów na rzecz dziecka po rozstaniu rodziców, na przykład od  ojca.  Alimenty mogą być dochodzone w sądzie poprzez złożenie pozwu o alimenty lub poprzez zawarcie ugody przed mediatorem sądowym. W trakcie postępowania rozwodowego, sąd rozstrzyga wysokość alimentów jaką będzie płacił np. ojciec po rozwodzie na rzecz swojego dziecka.

W trakcie postpowania o alimenty koniecznie trzeba wystąpić o zabezpieczenie alimentów na dzieci, żeby móc uzyskać środki pieniężna na potrzeby dziecka już w trakcie trwania postępowania bez konieczności czekania do jego zakończenia.

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Prawo rodzinne to obszar prawa, który zajmuje się uregulowaniem kontaktów dziecka z rodzicami po ich rozstaniu lub rozwodzie. Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu mogą zostać uregulowanie w Porozumieniu rodzicielskim zawartym między rodzicami, w ugodzie zawartej przed mediatorem lub w sądzie poprzez złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów.  W trakcie postępowania rozwodowego, sąd rozpatruje kwestię ustalenia kontaktów dziecka z rodzicami po ich rozwodzie (kontakty osobiste, kontakty zdalne, kontakty wakacyjne lub kontakty z dzieckiem przy kuratorze).

ROZWÓD Z NARCYZEM

Prawo rodzinne to obszar prawa, który zajmuje się rozwodami. Rozwiązanie małżeństwa może nastąpić wyłącznie poprzez rozwód. Aby otrzymać rozwód należy złożyć do Sądu Okręgowego pozew o rozwód.  Rozwód może być bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie lub rozwód z winy obu stron. Rozwody z narcyzami często prowadzą do sytuacji, gdzie dążą oni do obarczenia winą drugiego małżonka, unikając własnej odpowiedzialności. Jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci – sąd rozwodowy rozstrzygnie obowiązkowo o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, o alimentach na dzieci oraz jak będą wyglądać kontakty z dziećmi po rozwodzie. 

Mówię STOP alienacji rodzicielskiej w trakcie rozwodu rodziców

Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, niestety często obserwuję, że w sytuacjach rozstań oraz podczas rozwodów bardzo wyraźnie ujawniają się konflikty rodzicielskie. Szczególnie widoczne stają się one, gdy są eskalowane przez jednego z partnerów, na przykład przez matkę, która jest szczególnie wrażliwa na skutki rozstania lub zdrady. Wtedy, w ramach odwetu na partnerze, mogą one próbować manipulować dzieckiem i utrudniać lub całkowicie ograniczać mu kontakt z nim. Ten rodzaj manipulacji, znany jako alienacja rodzicielska (odseparowanie dziecka od rodzica), jest nie tylko szkodliwy dla dziecka, ale także niesie ze sobą długoterminowe konsekwencje prawne i emocjonalne.

W przypadku, gdy jeden z małżonków odmawia płacenia adekwatnych alimentów na dziecko lub nie zgadza się na zaproponowany podział majątku wspólnego, często kobiety sięgają po takie niedozwolone praktyki. Alienacja rodzicielska prowadzi do odseparowania dziecka od drugiego rodzica, co stawia je w konflikcie lojalności między obydwiema stronami.

Jest to nie tylko niesprawiedliwe wobec drugiego rodzica, ale również szkodliwe dla samych dzieci, które potrzebują kontaktu i wsparcia obu rodziców, a zwłaszcza w sytuacji ich rozwodu. Jako adwokat od prawa rodzinnego dążę do ochrony praw dziecka oraz zapewnienia mu stabilnego i zdrowego środowiska, wolnego od manipulacji, konfliktów rodzicielskich oraz alienacji rodzicielskiej.

 

Jako kancelaria przyjazna dziecku, uwzględniam dobro dzieci i stanowczo sprzeciwiam się zjawisku alienacji rodzicielskiej. Dlatego też, w sytuacjach związanych z rozwodem lub rozstaniem rodziców, edukuję ich na temat praw dziecka do kontaktu zarówno z matką, jak i ojcem oraz na temat skutków emocjonalnych, jakie niesie za sobą alienacja rodzicielska. Podpowiadam jak dbając o interes dziecka i jego dobro uregulować kontakty dziecka z rodzicami po ich rozwodzie.

 

 

Czy wiesz jak się czuje dziecko, które doświadcza alienacji rodzicielskiej ?

 

 

Dziecko, które doświadcza alienacji rodzicielskiej, może czuć się zdezorientowane i zranione, nie mogąc spotykać się z drugim rodzicem. Brak możliwości kontaktu z drugim rodzicem może wywoływać u niego uczucie smutku i samotności. Dziecko może odczuwać wewnętrzną rozterkę i poczucie winy, nie wiedząc, jak sobie poradzić z sytuacją, która jest poza jego kontrolą. Wielokrotne odmowy kontaktu mogą prowadzić do frustracji i gniewu u dziecka, które nie może zrozumieć, dlaczego jest odseparowane od jednego z rodziców. Może również odczuwać zawiść wobec innych dzieci, które mogą swobodnie spędzać czas z rodzicami. Brak stabilnego kontaktu z drugim rodzicem może negatywnie wpływać na rozwój emocjonalny i psychologiczny dziecka. Dziecko może także doświadczać poczucia osamotnienia i izolacji, nie mając możliwości dzielenia się swoimi uczuciami z drugim rodzicem. Brak kontaktu z drugim rodzicem może sprawić, że dziecko będzie miało trudności w budowaniu zdrowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi w przyszłości. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do problemów emocjonalnych, takich jak depresja czy lęki, oraz trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.

 

Zawsze warto uregulować kontakty z dzieckiem po rozwodzie, biorąc przede wszystkim pod uwagę dobro własnego dziecka, zamiast skupiać się wyłącznie na własnych interesach i negatywnych emocjach wobec byłego partnera. Dziecko ma prawo do kontaktów osobistych z ojcem oraz z matką podczas weekendów, wakacji, ferii zimowych oraz do kontaktów zdalnych !

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie