O kancelarii

Patrycja Stępień-Mazur

Jestem adwokatem, który łączy prawo, rozwój osobisty i psychologię.

Moja praktyka zawodowa i badawcza skupia się wokół prawa rodzinnego (alimenty na dziecko, uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem po rozwodzie, władza rodzicielska) oraz
w sprawach rozwodowych (rozwód z narcyzem).

W trakcie mojego wsparcia z zakresu prawa rodzinnego oraz w sytuacji około rozwodowej skupiam się nie tylko na omówieniu kwestii prawnych, lecz także na poprawie komunikacji między konfliktującymi partnerami. Celem jest wypracowanie między rodzicami Porozumienia rodzicielskiego dla dobra dziecka. Dostarczam nie tylko merytorycznej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego, lecz również skupiam się na tworzeniu przestrzeni, w której każda ze stron będzie mogła poczuć się zrozumiana, wysłuchana i wspierana. 

Holistyczne wsparcie prawne uwzględniające psychologiczne aspekty i historię osobistą sięgającą dzieciństwa pozwala lepiej zrozumieć źródła obecnych problemów rodzinnych.

7

Co mnie wyróżnia?

Jako adwokat specjalizujący się w rozwodach jestem świadoma tego, że istotne jest zrozumienie, że obecny kształt naszych dorosłych relacji partnerskich, jakość naszej komunikacji w związku, umiejętność stawiania asertywnie granic, mówienia o własnych potrzebach i słuchanie o potrzebach partnerach, nasza tolerancja dla potencjalnej przemocy psychicznej czy ekonomicznej, wybierania partnerów narcystycznych oraz obecność zdrad czy romansów w naszym związku, mają swoje korzenie w naszej przeszłości. Konkretnie w relacjach z rodzicami w naszym dzieciństwie (czy byliśmy kochani, czy byliśmy widziani dla naszych rodziców), jakie przekonanie z dzieciństwa nam towarzyszą oraz w relacji między naszymi rodzicami. Warto zdać sobie sprawę z możliwości zakończenia toksycznych związków, w tym narcystycznych, korzystając z narzędzi prawa rodzinnego. Ochrona dobra dzieci i naszego dobrostanu to priorytet. Zdobycie wiedzy o naszych prawach w kontekście rozstania czy rozwodu pomaga uregulować alimenty, opiekę i kontakty z dziećmi i co istotne przestać się bać, że sobie same nie poradzimy po rozwodzie. Wzmocnienie pewności siebie pomaga stawiać granice wobec przemocy psychicznej i ekonomicznej. Praca nad sobą może odmienić relację partnerską, ale jeśli granice są nadal przekraczane, mamy prawo zakończyć związek. Bez względu na proces rozwodu, rozwijając się i pracując nad sobą, kształtujemy lepszą przyszłość dla siebie i dzieci.

Prawo
rodzinne

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego (pozew o rozwód, pozew o alimenty na dziecko, pozew o podwyższenie alimentów, wniosek o uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem lub uregulowanie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem (władza rodzicielska), czy ugodowe uregulowanie całokształtu zagadnień dotyczących dziecka  – porozumienie rodzicielskie (plan wychowawczy).

Alimenty
na dziecko

Pomagam uregulować kwestię alimentów na dziecko po rozstaniu lub rozwodzie rodziców. Przygotowuję pozew o alimenty wraz z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów lub pozew o podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów, a także pomagam w egzekucji alimentów na dziecko. Podczas konsultacji prawnej wyjaśniam jak ustalić wysokość alimentów na dziecko uwzględniając miesięczne koszty utrzymania dziecka i możliwości zarobkowe rodzica.

 

Porozumienie
rodzicielskie

Porozumienie rodzicielskie (plan wychowawczy) warto zawrzeć, gdy skonfliktowani rodzice w trakcie rozstania lub rozwodu potrafią ze sobą rozmawiać dla dobra dzieci. Celem porozumienia jest uregulowanie kwestii decyzji w sprawach dziecka, miejsca jego stałego pobytu, sposobu sprawowania nad nim opieki (władza rodzicielska), alimenty oraz kontakty z dziećmi.

Kontakty
z dzieckiem
po rozwodzie

Podpowiadam, jak najlepiej uregulować kontakty z dzieckiem po rozwodzie lub rozstaniu rodziców, mając na uwadze dobro dziecka oraz uwzględniając jego rozsądne życzenie w tym zakresie. Pomagam w kwestiach dotyczących egzekwowania kontaktów rodzica z dzieckiem, jak dochodzi do ograniczania lub utrudniania kontaktów (alienacja rodzicielska).

Poznaj siebie i swoje prawa

Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, pełnię rolę Adwokatki Relacji – Przewodniczki Prawnej dla kobiet, oferując wsparcie w realizacji ich indywidualnego szczęścia oraz umiejętności wyrażania swoich marzeń i autentycznej wersji siebie przy wykorzystaniu narzędzi i i instytucji prawnych dostarczanych przez prawo rodzinne. W obliczu emocjonalnych i prawnych wyzwań związanych z sytuacją około rozwodową, procesem rozwodowych, warto pamiętać, że posiadasz w sobie siłę do przekształcenia swojego życia. Razem jesteśmy w stanie przekroczyć te trudności, zapewniając Ci nie tylko wsparcie emocjonalne, ale także konkretne narzędzia prawne. Twoja odwaga i gotowość do wprowadzenia zmian stanowią fundament tego procesu, a moja rola polega na wspieraniu Cię na każdym etapie tej trudnej drogi, zwłaszcza gdy przechodzimy przez rozwód z narcyzem. Niech Twój głos znaczy coś więcej: poznaj i walcz o swoje prawa i szczęśliwą oraz spokojną przyszłość dla siebie i Twoich dzieci.

Rozwód z narcyzem

Rozwód z narcyzem to proces rozwodowy wymagający szczególnego podejścia, ponieważ ego i manipulacja narcyza (zwłaszcza manipulacja faktami) często stawią jego główne pole bitwy w toku rozprawy rozwodowej. Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych, moim celem jest nie tylko zapewnienie profesjonalnej reprezentacji w sądzie, ale także odbudowa Twojego poczucia własnej wartości, które zostało przez Ciebie zatracone na skutek narcystycznej przemocy psychicznej lub ekonomicznej. Ważne są dla mnie skuteczne działania prawne o sprawiedliwy podział Twojego majątku po rozwodzie oraz zadbania o dobro Twoich dzieci (alimenty na dzieci, w trakcie procesu o rozwód zabezpieczenie alimentów, kontaktów z dzieckiem i miejsca zamieszkania dzieci przy Tobie, tak aby zapewnić bezpieczne warunki opieki nad dziećmi w relacji z narcystycznym rodzicem. 

Główne specjalizacje

Kancelaria
przyjazna dziecku

Jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym podejmuje inicjatywy mające na celu zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom w trudnych sytuacjach rozstania rodziców. Skupiam się na dobru dzieci oraz konstruktywnej komunikacji między rodzicami, co jest niezwykle ważne dla zapewnienia jak najlepszego środowiska dla dzieci w trakcie procesów rozwodowych. Koncentruję się na edukacji oraz wspieraniu rozwoju samoświadomości rodziców w kontekście asertywnej komunikacji, ponieważ wiem, że może to znacząco przyczynić się do zapobiegania narastającym konfliktom oraz ograniczenia negatywnego wpływu na dzieci. Działając w ten sposób, przyczyniam się do zmniejszenia stresu i negatywnych skutków dla dzieci zaangażowanych w procesy prawne związane z rozwodem lub rozstaniem rodziców.

Wspieram rodziców w wypracowaniu Porozumienia rodzicielskiego w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem i kontaktów z drugim rodzicem po ich rozstaniu, ponieważ pozwala to dzieciom otrzymać poczucie bezpieczeństwa, brak zaangażowania ich w konflikt lojalnościowy oraz w alienację rodzicielską i skupić się na dobru dzieci i ich emocjonalnych potrzebach dostosowanych do ich rozwoju i wieku.

 

Gwarancja bezpieczeństwa

Pomoc prawna świadczona bez ograniczeń terytorialnych także drogą elektroniczną i w formie wideo rozmowy z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej, znacznika czasu, a także certyfikatów SSL oraz E-mail ID Business gwarantujących bezpieczeństwo prowadzenia korespondencji elektronicznej z klientami w zakresie spraw z zakresu prawa rodzinnego.

kwalifikowany podpis elektroniczny

pieczęć elektroniczna

znacznik czasu

certyfikat SSL

E-mail ID Business

Misja kancelarii

Kancelaria Prawna Adwokat Patrycja Stępień-Mazur dąży do zapewnienia kompleksowego wsparcia prawnego zarówno dorosłym klientom (małżonkom, partnerom), jak i ich dzieciom w trudnych sytuacjach związanych z rozwodem, rozstaniem z narcystycznym partnerem i uregulowaniem kontaktu dziecka z rodzicem po rozwodzie, zwłaszcza gdy rodzic jest narcystyczny. Rozumiem, jak ważne jest zrozumienie i radzenie sobie z manipulacyjnym zachowaniem narcyza w sytuacji około rozwodowej oraz jak to może wpływać na emocjonalne dobro dziecka. Tam gdzie to jest możliwe proponuje rozwiązywanie spraw spornych między małżonkami – rodzicami w drodze mediacji rodzinnej.

Kancelaria ekspercka specjalizująca się w prawie rodzinnym doskonale rozumie perspektywę dziecka, co umożliwia skuteczne regulowanie kwestii kontaktów z dzieckiem, ustalania alimentów oraz spraw związanych z władzą rodzicielską.

Kancelaria z zakresu prawa rodzinnego doradza klientom, jak chronić ich własne prawa w rozwodzie i unikać naruszania praw drugiego małżonka.

Celem kancelarii jest rozwiązywanie problemów prawnych w obszarze prawa rodzinnego w sposób prosty i praktyczny, w partnerstwie z klientami.

Przysłuchiwanie się potrzebom klienta w sytuacji okołorozwodowej, chęć ich poznania i zrozumienie ich celów dają gwarancję owocnej współpracy.

Misją kancelarii jest wspieranie od strony prawnej rozstających się rodziców i małżonków, aby uregulować sprawy dotyczące ich małoletnich dzieci.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego

SKORZYSTAJ Z MEDIACJI RODZINNEJ.

WYŚLIJ ZAPROSZENIE NA MEDIACJE !

 

Mediacja rodzinna zastosowana na odpowiednio wczesnym etapie po rozstaniu konfliktu stron (po ich rozstaniu) jest najbardziej skuteczną metodą jego rozwiązywania i zapobiegania generowaniu przez strony (rozstających się rodziców) nowych spraw sądowych o charakterze rodzinnym. Zdarza się, że w trakcie procesu rozwodowego lub po jego zakończeniu wszczynane są osobne sprawy dotyczące uregulowania kontaktów, zmiany ustalonych wcześniej kontaktów, władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dziecka oraz ustalenia wysokości alimentów na dziecko. Konflikt rodzinny i zazwyczaj rozstania są zazwyczaj konsekwencją braku umiejętności komunikacyjnych stron skutkującym kryzysem zaufania do siebie, a mediacja rodzinna, poprzez stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy, skutecznie te braki niweluje i może doprowadzić do zawarcia ugody przed mediatorem.