O kancelarii

Patrycja Stępień-Mazur

Jestem adwokatem, który łączy prawo i nowe technologie.

Moja ponad 10 letnia praktyka zawodowa i badawcza skupiała się wokół rynku pracy, usług świadczonych drogą elektroniczną, mediów społecznościowych oraz sektora e-commerce.
Świadczyłam pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, a także podmiotów z sektora publicznego. Zdobywałam doświadczenie zawodowe w pracy zarówno z dużymi spółkami – liderami w swojej branży, jak i z średnimi i małymi firmami, indywidualnymi przedsiębiorcami. Współpracowałam z instytucjami samorządowymi, w tym z powiatowymi urzędami pracy, akademickimi biurami karier, agencjami rekrutacyjnymi, jak również napędzaną przez sztuczną inteligencję platformą rekrutacyjną.
Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala mi w pełni kierować pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów kancelarii.

Co mnie wyróżnia?

Jestem świadoma zmieniającej się rzeczywistości zarówno prawnej, jak i biznesowej, a przede wszystkim technologicznej, dzięki czemu potrafię wyprzedzić oczekiwania klientów, a nie tylko nadążać za nimi.
Nowe technologie w prawie pracy

Świadczę pomoc prawną z zakresu prawa pracy oraz nowych technologii dla pracodawców, agencji rekrutacyjnych, urzędów pracy, pracowników.

Pro Bono z zakresu prawa pracy

Pomagam młodym osobom poszukującym swojej pierwszej pracy, a także pracownikom, którzy znaleźli się w czasie pandemii Covid -19 w trudnej sytuacji – utraty pracy.

Obsługa prawna e-commerce

Tworzę regulaminy dla sklepów internetowych, portali i serwisów www, aplikacji mobilnych i webowych, regulaminy konkursów, promocji, programów lojalnościowych.

Prowadzenie social mediów zgodnie z prawem
Doradzam jak zgodnie z prawem sprzedawać za pośrednictwem mediów społecznościowych usługi, konsultacje, kursy online, szkolenia, e-booki i inne produkty elektroniczne.
Wykształcenie potwierdzające specjalizacje

Studia prawnicze: UMCS w Lublinie.

Studia podyplomowe: Prawo nowych technologii (Polska Akademia Nauk), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Kurs: Informatyka dla prawników, Wykorzystanie chatbotów w rekrutacji pracowników, E–commerce i marketing internetowy w MŚP (w tym prawo konsumenckie i dane osobowe).

Działalność naukowa

Od 2013 roku zaangażowana w działalność dydaktyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Prelegentka licznych konferencji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa nowych technologii, prawa e-commerce. Autorka publikacji naukowych ww. obszarze.

Digital business

Angażuje się w inicjatywy związane z rozwojem nowych technologii na rynku pracy, w szczególności w działania dotyczące digitalizacji biznesu i rynku pracy, pod kątem procesów zatrudnieniowych. Pomagam przenieść dotychczasowe działania na rynku pracy realizowane w zakresie zatrudnienia – od dotarcia do właściwych kandydatów, aż po zatrudnienie pracowników – do poziomu wyłącznie on-line.
Moje zainteresowania naukowe obejmują działalność badawczą w przedmiocie usług elektronicznych w obszarze zatrudnienia. Z jednej strony dotyczą kształtowania się publicznych usług elektronicznych w zakresie zatrudnienia osób bezrobotnych w Polsce i w tej sferze usług rynku pracy wykonywanych przez publiczne służby zatrudnienia na rzecz osób poszukujących pracy z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, takich jak elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych, e-pośrednictwo pracy, e-poradnictwo pracy, e-szkolenia. Z drugiej natomiast strony odnoszą się do komercyjnych elektronicznych usług świadczonych w przedmiocie zatrudnienia pracowników m.in. za pośrednictwem prywatnych agencji zatrudnienia, firm rekrutacyjnych, portali z ofertami pracy – serwisów rekrutacyjnych, w tym wykorzystujących chatboty w rekrutacji.

Gwarancja bezpieczeństwa

Pomoc prawna świadczona bez ograniczeń terytorialnych także drogą elektroniczną
z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej, znacznika czasu, a także certyfikatów SSL oraz E-mail ID Business gwarantujących bezpieczeństwo prowadzenia korespondencji elektronicznej z klientami.

kwalifikowany podpis elektroniczny

pieczęć elektroniczna

znacznik czasu

certyfikat SSL

E-mail ID Business

Misja kancelarii

Świadczenie usług prawnych przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dających gwarancję bezpieczeństwa, jakości i łatwiejszej dostępności dla klientów, nie rezygnując z tradycyjnych wartości utożsamianych z profesją prawniczą.
Kancelaria rozumie świat biznesu on-line, Internetu i nowych technologii.

Kancelaria doradza klientom, jak chronić ich własne prawa i unikać naruszania praw innych.

Celem kancelarii jest rozwiązywanie problemów prawnych w obszarze nowych technologii w sposób prosty i praktyczny, w partnerstwie z klientami.
Przysłuchiwanie się potrzebom klienta, chęć ich poznania i zrozumienie jego celów biznesowych dają gwarancję owocnej współpracy.
Misją kancelarii jest wspieranie od strony prawnej cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, środowisk pracy oraz administracji publicznej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie